นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒

2 ส.ค. 2562 11:37 น. 97 ครั้ง

วันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี พันตำรวจโท วรรณพงษ์  คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พันตำรวจโท ไพศิษฎ์  สังคหะพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นายโกมล พรมเพ็ง รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น ๔  อาคารคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดี แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ภายในโครงการดังกล่าว สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดย กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม และกลุ่มนิติเวชคลินิก เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด