นิติวิทย์ฯ ลงพื้นที่จัดเก็บสารพันธุกรรมบุคคลผู้ประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร ณ จังหวัดศรีสะเกษ

2 ส.ค. 2562 11:41 น. 101 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ กลุ่มนิติเวชคลินิก กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้บริการจัดเก็บสารพันธุกรรมบุคคลผู้ประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร จากพื้นที่ อำเภอขุขันธ์ อำเภอกันทรลักษณ์ และอำเภอภูสิงห์ ตามกิจกรรมการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางนิติวิทยาศาสตร์ ให้สามารถนำผลการตรวจสารพันธุกรรมเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาทางทะเบียนราษฎรหรือการได้สัญชาติไทย ให้บุคคลได้รับสิทธิความเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์

ในครั้งนี้มีประชาชนซึ่งประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรตามรายชื่อจากกรมการปกครองและปกครองจังหวัด รวมบุคคลผู้ประสบปัญหาและบุคคลอ้างอิงทั้งสิ้น ๔๕ ราย

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด