รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ ๕๒ ภายใต้แนวคิด “ราชทัณฑ์แก้ไข คนไทยให้โอกาส”

4 ส.ค. 2562 11:49 น. 231 ครั้ง

          ในวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ บริเวณสนามหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์  เทพสุทิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ ๕๒ ภายใต้แนวคิด “ราชทัณฑ์แก้ไข คนไทยให้โอกาส” และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม​ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมฯ

          โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า นโยบายเร่งด่วนในการขับเคลื่อนกระทรวงยุติธรรม ประการหนึ่งคือ การยกระดับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด โดยมุ่งเน้นการฝึกอาชีพที่สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยกรมราชทัณฑ์มีการจัดการฝึกวิชาชีพในหลายลักษณะให้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาฝีมือ ฝึกฝนอุปนิสัยในการทำงาน และสร้างทักษะการทำงานให้ผู้ต้องขังสามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้ โดยการจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ถือเป็นพื้นที่แสดงศักยภาพของผู้ต้องขังให้ภาคประชาสังคมได้รับทราบ อันจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการยอมรับผู้พ้นโทษที่จะกลับคืนสู่สังคมต่อไป

          สำหรับกิจกรรมตลอดทั้ง ๑๐ วัน ประกอบด้วย  การจัดแสดงนิทรรศการเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา การแสดงการขับเสภา การแสดงดนตรีบรรเลงและขับร้อง โดยนำเสนอบทเพลงที่สร้างพลังใจและให้ความหวัง กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ โขนเทิดพระเกียรติ การแสดงจินตลีลาของผู้ต้องขัง การฝึกวิชาชีพและโชว์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งนิทรรศการโครงการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังที่สำคัญ เช่น บูธสาธิตทักษะฝีมือการประกวด ผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังจากเรือนจำและทัณฑสถานพร้อมจำหน่าย ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน ภาพวาด งานแกะสลัก งานหัตถกรรม บูธอาหาร และเครื่องดื่มจากฝีมือผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรม ร้านจำหน่ายสินค้าทั้งจากหน่วยงานเครือข่าย และผู้พ้นโทษที่มีทักษะฝีมือด้านต่าง ๆ จำนวนรวมกว่า ๑๐๐ บูธ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด