กระทรวงยุติธรรม รับเรื่องจากประธานมูลนิธิปวีณาฯ ซึ่งนำครอบครัวผู้เสียหายในคดีอาญา เพื่อขอรับเงินเยียวยาตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔

5 ส.ค. 2562 17:45 น. 361 ครั้ง

          ในวันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และโฆษกกระทรวงยุติธรรม รับเรื่องจากนางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ซึ่งนำครอบครัวของหญิงสาววัย ๑๘ ปี ในจังหวัดฉะเชิงเทราที่ตั้งครรภ์ ๗ เดือน ซึ่งถูกสามีทำร้ายร่างกายเสียชีวิตพร้อมลูกในครรภ์ และครอบครัวของเด็กชายวัย ๒ ขวบ ในจังหวัดสมุทรปราการที่ถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต เพื่อขอรับเงินเยียวยาตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และขอความช่วยเหลือด้านอื่นๆ ต่อกระทรวงยุติธรรม

          รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ครอบครัวผู้เสียหายทั้ง ๒ กรณี ได้มาขอรับเงินเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรม กรณีตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกระทรวงยุติธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือตามแนวทาง JUSTICE CARE หรือยุติธรรมใส่ใจ ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งผู้เสียหายรายแรกเป็นครอบครัวของหญิงสาววัย ๑๘ ปี ในจังหวัดฉะเชิงเทราที่ตั้งครรภ์ ๗ เดือน ซึ่งถูกสามีทำร้ายร่างกายเสียชีวิตพร้อมลูกในครรภ์ได้มีการประสานผ่านพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แจ้งสิทธิและรับคำขอตาม พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ ถ้าเข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาสามารถรับค่าเยียวยาตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท แต่กรณีเสียชีวิตพร้อมลูกในครรภ์จะได้ค่าชดเชยเพิ่มเติมเท่าใดนั้นอาจต้องดูในอัตราชดเชยเป็นรายกรณี

          ส่วนกรณีครอบครัวของเด็กชายวัย ๒ ขวบ ในจังหวัดสมุทรปราการที่ถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตยังไม่เคยยื่นเรื่องกับกระทรวงยุติธรรม ซึ่งวันนี้สามารถยื่นขอรับการเยียวยา โดยกระทรวงยุติธรรมจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามสิทธิต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด