“ยุติธรรม” รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring หรือกำไล EM)

5 ส.ค. 2562 17:48 น. 169 ครั้ง

          ในวันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รับหนังสือร้องเรียนจากนายเอกพล กงภูธร ผู้แทน บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมี นายสิระ เจนจาคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ - จตุจักร พร้อมด้วยนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และโฆษกกระทรวงยุติธรรม ร่วมรับเรื่อง เพื่อขอให้กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring หรือกำไล EM) ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวต่อสาธารณชนต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด