การประชุมมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจฯ

6 ส.ค. 2562 09:04 น. 87 ครั้ง

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. นางสาวศุภมาศ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมวิสามัญประจำปี 2562 ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพิจารณาการจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ โครงการกอล์ฟการกุศล เพื่อเป็นการหารายได้สนับสนุนมูลนิธิฯ อันจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนได้รับการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูก่อนกลับคืนสู่สังคม และพิจารณาหลักเกณฑ์ความจำเป็นเร่งด่วนในการนำเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิ
ในการนี้ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงยุติธรรม นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายสิระ เจนจาคะ สมาชิก​สภา​ผู้แทน​ราษฎร​และกรรมการผู้จัดการ บริษัทบ้านทรงไทย แจ้งวัฒนะ จำกัด และคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ 1ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด