สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจฯ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช

6 ส.ค. 2562 11:23 น. 184 ครั้ง


       

       เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงติดตามโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตํารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายธีรพล พรแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ และผู้แทนภาคส่วนในพื้นที่ ร่วมรับเสด็จ ณ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

      โอกาสนี้ เสด็จทรงวางพวงมาลัยด้านหน้าพระพุทธรูปปางประทานพร เสด็จทรงเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร “หลารวมใจ” ซึ่งเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ได้ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดฝึกอบรมและสัมมนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านต่าง ๆ จากนั้นเสด็จทรงปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน ๑ ต้น ทรงทอดพระเนตรการสาธิตฝึกวิชาชีพ ทรงเยี่ยมผู้ต้องขังหญิง พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ต้องขังหญิง เสด็จสู่สถานพยาบาลแดนชายและพระราชทานทานสิ่งของ เครื่องใช้ แก่ผู้ต้องขังชายที่ป่วย พร้อมพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ผู้ต้องขังเพื่อให้ดูแลสุขภาพและมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง สร้างความปลื้มปิติอย่างหาที่สุดมิได้

     ต่อจากนั้นเสด็จยังเวทีกิจกรรม พระราชทานของที่ระลึกแก่ตัวแทนผู้ต้องขังชายและหญิง และทอดพระเนตรการแสดงของผู้ต้องขังและศิลปินในพื้นที่ ก่อนเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามลำดับต่อไป

     สำหรับเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ปัจจุบันมีผู้ต้องขังจำนวนทั้งสิ้น ๗,๑๒๙ คน แบ่งเป็นชาย ๖,๐๕๖ คน หญิง ๑,๐๗๓ คน เป็นเรือนจำในลำดับที่ ๖ ที่ได้รองรับและสนับสนุนการดำเนินงาน ของโครงการกำลังใจฯ โดยเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้เสด็จมาทรงเปิดโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช และทรงเปิดกิจกรรม “สร้างกำลังใจ...สู่เมืองคอน” ซึ่งตลอดระยะเวลา ๙ ปีที่ผ่านมา เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังโดยมุ่งรักษาสมดุลระหว่างการควบคุมและการพัฒนา โดยคำนึงถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยควบคู่กับการพัฒนาพฤตินิสัยการสร้างอาชีพ เพื่อให้ผู้ที่กระทำผิดได้มีโอกาสกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ภายหลังพ้นโทษ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด