"กระทรวงยุติธรรม" ขับเคลื่อนการให้โอกาสสร้างอาชีพเด็กและเยาวชน

6 ส.ค. 2562 17:07 น. 178 ครั้ง

ในวันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๔๕ น. ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด “การแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๒” (DJOP VSC : DJOP Vocational Skills Competition ๒๐๑๙ โดยมี นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ข้าราชการและบุคลากรกระทรวงยุติธรรม สมาคม สโมสร เครือข่ายผู้ประกอบการ ตลอดจนเด็กและเยาวชนที่มาทำการแข่งขันฯ กว่า ๒๐๐ คน เข้าร่วมฯ โดยการจัดแข่งขันทักษะฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ ให้แก่เด็กและเยาวชน เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ความรู้ความสามารถ จากการฝึกอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์จากการปฏิบัติงานจริง และได้รับประสบการณ์ นอกเหนือจากการศึกษาในหน่วยเรียน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ด้านการฝึกวิชาชีพเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพ และสร้างแรงบันดาลใจ ในการประกอบอาชีพและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีแนวทางในการดำเนินชีวิต สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขจากการใช้ความรู้ ทักษะต่างๆ สร้างอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน ความสามารถของเด็กและเยาวชนกรมพินิจฯ สู่สาธารณชน ในการนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า ขอแสดงความชื่นชมคณะทำงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทุกท่าน ที่มีความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนของเรา ให้มีความชำนาญทางทักษะวิชาชีพ อันเป็นทักษะสำคัญ และจำเป็นสำหรับเด็กและเยาวชนในยุคนี้ การดูแลคนที่มาจากต่างที่มา ต่างครอบครัว ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่สิ่งที่ยากกว่าคือการค้นหาความถนัดในตัวของเด็กแต่ละคน เมื่อเจอแล้ว เราต้องส่งเสริม ฝึกฝน และสนับสนุน เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนนำความรู้ความสามารถ ไปใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองในอนาคต เวลาที่เราได้เห็นเด็กที่เราเคยดูแล สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เปรียบเหมือนน้ำเลี้ยงจิตใจ ให้ที่คนทำงานทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อเด็กและเยาวชนทุกคน

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ