ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

6 ส.ค. 2562 17:45 น. 136 ครั้ง

เอกสารแนบ