นิติวิทย์ฯ ให้การต้อนรับ คณะครู-อาจารย์ นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

8 ส.ค. 2562 11:31 น. 193 ครั้ง

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวฐิตาภา สวนคล้าย เลขานุการกรม ให้การต้อนรับ คณะครู-อาจารย์ นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม จำนวน ๗๐ คน ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โดยคณะฯ ได้เข้าศึกษาดูงานกลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามืออัตโนมัติ กลุ่มตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ กองสารพันธุกรรม และกลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี

การศึกษาดูงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมแก่นักเรียน ผ่านการทัศนศึกษาด้วยการเรียนรู้นอกห้องเรียนจากประสบการณ์จริง การเรียนรู้วิชาการ เรียนรู้ข้อมูล และเป็นการเผยแพร่ภารกิจองค์ความรู้ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ต่อสาธารณะ

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด