นิติวิทย์ฯ จัดการประชุมคุณภาพ “การบริหารความคุ้มค่าของการบำรุงรักษา (Maintenance) เครื่องมือวิทยาศาสตร์”

8 ส.ค. 2562 11:40 น. 143 ครั้ง

          วันที่ 7 สิงหาคม 2562 กลุ่มมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมคุณภาพ ครั้งที่ 8/2562 เรื่อง การบริหารความคุ้มค่าของการบำรุงรักษา (Maintenance) เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อประเมินความคุ้มค่าของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ร่วมกันกับห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมเวชชาชีวะ ชั้น 8 สถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์

        โดยผู้เข้าร่วมประชุม เป็นผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์จากกลุ่มต่าง ๆ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด