รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจระบบการเยี่ยมญาติของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

10 ส.ค. 2562 12:54 น. 115 ครั้ง

 

วันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เพื่อให้กำลังใจญาติผู้ต้องขัง สอบถามถึงความต้องการ และสิ่งที่ขาดเหลือในเวลาเยี่ยมญาติ พร้อมทั้ง เข้าเยี่ยมสถานฝึกอาชีพทัณฑสถานหญิงกลาง ณ ครัวชวนชม โดยมี พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ให้การต้อนรับ ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวความตอนหนึ่งว่า จากการตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ เจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานด้วยความตั้งใจ มีระบบการบริการที่ดี ในการดูแลญาติพี่น้องที่เดินทางมาเยี่ยมผู้ต้องขัง จากการสอบถามกับประชาชน ก็ไม่มีการสะท้อนว่ากรมราชทัณฑ์มีจุดบกพร่องในส่วนนี้ การเดินทางมาในครั้งนี้ เนื่องจากได้รับฟังเสียงสะท้อนถึงปัญหา อาทิ ในการเยี่ยมญาติไม่มีความสะดวกสบาย ผู้ต้องขังล้นเรือนจำ จึงได้เดินทางมาติดตามว่ามีปัญหาจริงหรือไม่ อาจจะมีเพียงแค่บางจุดที่เป็นเรือนจำเก่า ก็ต้องพัฒนากันต่อไป สำหรับแนวทางการแก้ปัญหานักโทษเมื่อออกจากเรือนจำแล้วไม่มีงานทำ ขณะนี้กำลังหาแนวทางร่วมกันว่า หากเราไปขอสิทธิให้กับบริษัทห้างร้านที่รับผู้ต้องขังไปทำงาน จะได้รับสิทธิพิเศษในการลดภาษีจะเป็นไปได้หรือไม่ เนื่องจากผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไปแล้วนั้น ล้วนมีฝีมือชำนาญในทักษะต่างๆ เช่น ด้านคหกรรม งานช่างต่างๆ เวลานี้จึงขาดเพียงโอกาส และหากทุกคนเปิดใจเราจะสามารถช่วยสังคมได้

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด