กระทรวงยุติธรรม โดย สำนักงาน ป.ป.ส. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ครั้งที่ ๙

10 ส.ค. 2562 13:49 น. 84 ครั้ง

 

          ในวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น ณ ห้องประชุมกฤษณะ ผลอนันต์ อาคาร ๓ ชั้น ๒ สำนักงาน ป.ป.ส
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ โดยมีนายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน และนายอำนาจ เหล่ากอที ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน พร้อมคณะกรรมการฯ เข้าร่วมฯ เพื่อพิจารณาสำนวนคดีตรวจสอบทรัพย์สิน จำนวน ๑๖๙ คดี ทรัพย์สิน จำนวน ๕๓๖ รายการ รวมมูลค่า ๘๐,๔๓๕,๓๐๐ บาท ซึ่งการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน เป็นกระบวนการในการบังคับใช้กฎหมายการริบทรัพย์ เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในสังคม ลดโอกาสในการกลับมากระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำ

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด