• Slide 0

วันที่ 7 ส.ค. 62 นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2/2562 เขตตรวจราชการที่ 16 จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา

วันที่ 7 ส.ค. 62 นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2/2562 เขตตรวจราชการที่ 16 จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม โดยได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ณ เรือนจำกลางเชียงราย และเรือนจำจังหวัดพะเยา

ลงวันที่ 7 ส.ค. 2562 00:00 น.

จำนวนผู้อ่าน 156 คน