• Slide 0

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2) เขตตรวจราชการที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2) เขตตรวจราชการที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 เป็นผู้แทนรับมอบห้องน้ำสำหรับเด็กและเยาวชนและมอบเกียรติบัตรให้ผู้แทนที่ร่วมบริจาคห้องน้ำ โดยตัวแทนจากคณะกรรมการสงเคราะห์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดนครนายก และเป็นประธานในพิธีเปิดสวนศาสตร์พระราชา ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี้ด้วย

ลงวันที่ 9 ส.ค. 2562 00:00 น.

จำนวนผู้อ่าน 155 คน