¬¬นิติวิทย์ฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. ๒๕๕๘

13 ส.ค. 2562 12:02 น. 149 ครั้ง

วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายโกมล พรมเพ็ง รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. ๒๕๕๘” และถ่ายทอดร่างนโยบายแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม สู่กลุ่มงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๘ – ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

โดยมี ร้อยตำรวจเอกหญิง รัชดาภรณ์ มรม่วง ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม เป็นผู้นำการระดมความคิดเห็น การจัดทำแผนปฏิบัติการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องตามร่างนโยบาย แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม โดยมีบุคลากรของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้สึกจากญาติในการติดตามคนหายจนมาพบเป็นศพนิรนาม​ และการดูงานในสถานที่ฝังศพนิรนาม   ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด