สยจ.นครพนม ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประชาชน

14 ส.ค. 2562 15:05 น. 81 ครั้ง

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ กลุ่มอำนวยความยุติธรรมเเละนิติการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม ได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีที่ดินมรดก สามารถตกลงหาทางออกร่วมกันได้ทั้งสองฝ่ายข้อพิพาทเป็นอันยุติ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด