สยจ.กระบี่ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ในโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่

14 ส.ค. 2562 15:20 น. 72 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 นายศักย์ ดิษฐาน ยุติธรรมจังหวัดกระบี่ มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วม โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ2562 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ทำให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงงานบริการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด