สยจ.บึงกาฬ รับเรื่องการขอรับเงินเยียวยาในทางคดี

14 ส.ค. 2562 16:21 น. 42 ครั้ง

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ ทนายที่ปรึกษาและเจ้าหน้่ายุติธรรมประจำสำนักงานยุติธรรม ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และคำแนะนำในการยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาในทางคดี จำนวน 3 กรณี ซึ่งเป็น คดีจราจร 2 กรณี และการทำร้ายร่างกาย 1 คดี โดยผู้ขอรับบริการ เป็นประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด