สยจ.ตาก ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนกรณีเกี่ยวกับการจัดตั้งผู้จัดการมรดก

14 ส.ค. 2562 16:24 น. 119 ครั้ง

      เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก โดยนายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร ยุติธรรมจังหวัดตาก มอบหมายให้นิติกร กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้เข้ารับบริการกรณีเกี่ยวกับการจัดตั้งผู้จัดการมรดก จำนวน ๑ ราย ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า) ชั้น ๒ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด