กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกรณีเด็กหญิงวัย 2 ขวบ 6 เดือน ถูกรถยนต์ทับร่างระหว่างนั่งเล่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วขับรถหลบหนี

14 ส.ค. 2562 17:06 น. 119 ครั้ง

      วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ได้มีการแชร์ภาพเหตุการณ์ เด็กหญิงวัย 2 ขวบ 6 เดือน ถูกรถยนต์ทับร่างจนได้รับบาดเจ็บ ระหว่างนั่งเล่นอยู่ในซอยศิริกุลวัฒนา แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ขับรถยนต์ได้หลบหนีไปโดยไม่ลงมาดูอาการของเด็กแต่อย่างใด

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ดำเนินการดังนี้

  1. ลงพื้นที่ ณ โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 เข้าพบนายชุติเดช ธนัตถ์กิตติบิดาของเด็กหญิงวัย 2 ขวบผู้เสียหาย เพื่อแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559)
  2. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและคำแนะนำการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และแจ้งหลักเกณฑ์การฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 พร้อมกับแจ้งสิทธิในการฟ้องคดีเป็นคดีละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420
  3. ให้คำแนะนำการขอรับความช่วยเหลือทางด้านคดีจากกองทุนยุติธรรม การขอรับความช่วยเหลือด้านอาชีพ และความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน

  ผลการให้ความช่วยเหลือ

     เบื้องต้นนายชุติเดชฯ ยังไม่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือด้านอื่นๆ แต่อย่างใด ส่วนอาการของเด็กหญิง วัย 2 ขวบผู้เสียหาย มีบาดแผลบริเวณใบหน้าและแขนซ้าย ขาซ้ายหักและมีลักษณะบิดผิดรูป ต้องใส่เฝือก โดยขณะนี้ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการรักษา และอยู่ระหว่างจะเปลี่ยนไปใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯแทน แต่ปรากฏว่าคู่กรณีไม่ได้ทำประกันภัยรถยนต์ ผู้เสียหายจึงไม่สามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด