สยจ.ปราจีนบุรี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีชายตกเป็นแพะในคดีไม้พยุง ถูกสวมชื่อให้รับผิดต้องติดคุกฟรี 1 เดือน 18 วัน

14 ส.ค. 2562 17:08 น. 229 ครั้ง

     จากกรณีนายสมควร ช้างสาร ตกเป็นแพะในคดีที่ถูกขบวนการตัดไม้พะยูง นำสำเนาบัตรประชาชนไปแอบอ้างกับพนักงานสอบสวน สภ.นาดี และ สภ.วังตะเคียน จนนายสมควรถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกบินทร์บุรี โดยเดือนมิถุนายน 2561 นายตุ้ย วระลาส ถูกจับกุม แล้วมีการอ้างชื่อเป็น นายสมควร ช้างสาร เป็นผู้ต้องหา ซึ่งนายตุ้ยคือผู้ต้องหาตัวจริง และเป็นญาติกัน โดยภรรยาของนายตุ้ยได้ให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี มาเซ็นรับรองว่านายตุ้ยชื่อ นายสมควร ช้างสาร ศาลให้รอลงอาญา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี  ดำเนินการดังนี้

  1. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรีได้แจ้งสิทธิแก่ผู้ถูกละเมิด ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ.2559
  2. เจ้าหน้าที่ได้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและคำแนะนำด้านอื่นๆ

ผลการให้ความช่วยเหลือ

      เบื้องต้นได้นำทีมพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี และนิติกรประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เดินทางไปยังเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี  ในการให้ความช่วยเหลือนายสมควร  ช้างสาร ซึ่งเป็นผู้ถูกละเมิด ถูกจับถูกคุมขังตามหมายจับที่ผิดตัวและได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีในวันดังกล่าว

      โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรีได้แจ้งสิทธิแก่ผู้ถูกละเมิด ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ.2559 และได้รับคำร้องจากนายสมควร  ช้างสารในการขอรับการช่วยเหลือแล้ว ซึ่งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรีจะได้รวบรวมหลักฐานเพื่อส่งส่วนกลางในการพิจารณาต่อไป ตามที่ได้มีการเสนอข่าวตามสื่อต่างๆ ดังที่ทราบกันแล้วนั้น

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด