สยจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อ.พรหมพิราม

14 ส.ค. 2562 20:25 น. 62 ครั้ง

        เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับอำเภอพรหมพิราม และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม หน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดมะต้อง หมู่ ๒ ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมีนายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอพรหมพิราม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกร่วมตั้งบูธสร้างการรับรู้กฎหมายและประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงยุติธรรมพร้อมมอบสื่อประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน และให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องฟ้องหย่า และเรื่องการค้ำประกัน

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด