สยจ.พิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากร โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

14 ส.ค. 2562 20:33 น. 73 ครั้ง

        เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากร โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในหัวข้อ สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังน้ำคู้ โดยประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ และงานบริการของกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งร่วมเล่นเกม The Choice (ทางเลือก ทางรอด) ของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การจำนอง การขายฝาก และการบังคับคดี เป็นต้น

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด