ป.ป.ส. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการประจำคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินครั้งที่ 18/2562

15 ส.ค. 2562 10:05 น. 100 ครั้ง

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด จัดการประชุมคณะอนุกรรมการประจำคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ครั้งที่ 18/2562 โดยมี นางชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดีอัยการสำนักงานคดียาเสพติดทำหน้าที่ประธานการประชุม และนายอำนาจ เหล่ากอที ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด เป็นเลขานุการ โดยการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาสำนวนคดีตรวจสอบทรัพย์สิน จำนวน 8 คดี มีมติให้เสนอคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อพิจารณาให้มีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สิน จำนวน 26 รายการ รวมมูลค่าทรัพย์สิน จำนวน 2,317,980 บาท ซึ่งการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินเป็นการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อมิให้ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้รับประโยชน์ใด ๆ จากเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ณ สำนักงาน ป.ป.ส.

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ