นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๒/๒๕๖๒ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

15 ส.ค. 2562 16:08 น. 82 ครั้ง

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม พร้อมร่วมประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ นอกจากนี้ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการบริหารงานเรือนจำตามมาตรฐานและนโยบาย ๕ ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ตลอดจนให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ เรือนจำอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด