สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 สืบสานพระราชปณิธานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน

15 ส.ค. 2562 16:48 น. 111 ครั้ง

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเป็นประธานงาน “มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562” ภายใต้แนวคิด “กองทุนแม่ของแผ่นดิน จากหมู่บ้านสู่เครือข่ายแห่งความดีงาม” ทรงพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด 77 จังหวัด พระราชทานพระดำรัสแก่ประธานหมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้ง 1,193 แห่ง ทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานของเครือข่ายตัวแทนหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ของแต่ละภาค และทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เป็นผู้กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานมหกรรมฯ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน 77 จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ผู้แทนจากองค์กรภาคประชาชน และผู้แทนจากหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมรับเสด็จกว่า 2,800 คน ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ