ป.ป.ส. จัดโดรงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

15 ส.ค. 2562 16:56 น. 210 ครั้ง

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานเปิดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่น ที่ 3/ 62 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” สังกัดกระทรวงยุติธรรม มาบรรยายให้ความรู้ วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ พระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรได้ ตระหนักถึงความเป็นชาติไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และรู้สำนึกในการที่จะปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป
โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงาน ป.ป.ส. จำนวนกว่า 150 คน เข้ารับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ สำนักงาน ป.ป.ส.

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ