นิติวิทย์ฯ จัดโครงการทดสอบศักยภาพผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 19011:2018

15 ส.ค. 2562 18:46 น. 88 ครั้ง

กลุ่มส่งเสริมมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทดสอบศักยภาพผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 19011:2018 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ผู้เข้าฝึกอบรมประกอบด้วยบุคลากรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓๔ คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก นายฐิติณัฐ คงคาลัย ที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพ เป็นวิทยากร

          โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ และทดสอบศักยภาพบุคลากรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในเรื่องการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 19011:2018

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด