รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลฎีกา

16 ส.ค. 2562 15:52 น. 198 ครั้ง

          ในวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารศาลยุติธรรม (สนามหลวง) กรุงเทพฯ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้าเยี่ยมคารวะ นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เพื่อประสานความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่าง ๒ หน่วยงาน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด