รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกรมสอบสวนคดีพิเศษ

16 ส.ค. 2562 17:56 น. 534 ครั้ง

             ในวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรมสอบสวนคดีพิเศษ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม และพันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้ง ผลการดำเนินงานสำคัญ อาทิ การดำเนินคดีการนำเข้ารถหรู การปราบปรามการค้ามนุษย์กรณีสถานบริการวิคตอเรีย ซีเคร็ต การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ และแชร์ลูกโซ่ รวมทั้ง นวัตกรรมตรวจสอบการบุกรุกผืนป่า (DSI MAP) เป็นต้น โดยมี พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษให้การต้อนรับ

             ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษทุกคนที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจมาตลอด พร้อมทั้งเสนอแนวคิด "คลินิกดีเอสไอ พบประชาชน" เพื่อลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับคดีอาชญากรรมพิเศษ รับฟังและแก้ไขปัญหาให้ประชาชน โดยเฉพาะเรื่องหนี้นอกระบบ และขอให้ดำเนินการทุกเรื่องที่เข้ามาให้เป็นไปตามขั้นตอน กระบวนการ และระยะเวลาที่กำหนดไว้

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด