สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่รับเรื่องกรณีค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ณ ตำบลนาประดู่ อำเภอนาประดู่ จังหวัดปัตตานี

19 ส.ค. 2562 13:52 น. 71 ครั้ง

      วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี รับเรื่องกรณีค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ณ ตำบลนาประดู่ อำเภอนาประดู่ จังหวัดปัตตานี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด