สยจ.นครพนม จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดนครพนม (กองทุนยุติธรรม) ครั้งที่ 7/2562

19 ส.ค. 2562 14:00 น. 54 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือจำนวน ๒ ราย โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ชั้น1

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด