สยจ.ขอนแก่น ดำเนินการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท กรณี ทางจำเป็น

19 ส.ค. 2562 14:10 น. 64 ครั้ง

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายทวีศักดิ์ สารทรัพย์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท ร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย คลินิกยุติธรรม กรณี ทางจำเป็น ณ ห้องประชุมสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น ๑ ผลปรากฏว่า คู่กรณีแจ้งขอเวลาในการพิจารณาข้อเสนอ หากได้ผลประการใดจะแจ้งให้ทราบในการไกล่เกลี่ยคราวต่อไป โดยมีเจ้าหน้าที่ยุติธรรมเป็นผู้ประสานและนัดวันในการเจรจาไกล่เกลี่ยดังกล่าว

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด