สยจ.ขอนแก่น ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ

19 ส.ค. 2562 14:20 น. 402 ครั้ง

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายทวีศักดิ์ สารทรัพย์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ และที่ปรึกษากฎหมาย คลินิกยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

     ๑.ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม กรณี ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี จำนวน ๑ ราย

     ๒.ยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน ๑ ราย      

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด