สยจ.นครพนม รับคำขอตามแบบคำขอรับค่าตอบเเทนผู้เสียหายในคดีอาญา

19 ส.ค. 2562 14:26 น. 48 ครั้ง

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ กลุ่มอำนวยความยุติธรรมเเละนิติการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม ได้ให้คำปรึกษากฏหมายแก่ประชาชน กรณีขอรับค่าตอบเเทนผู้เสียหายฯ จำนวน ๓ ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด