สยจ.ขอนแก่น ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ

19 ส.ค. 2562 14:26 น. 71 ครั้ง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายทวีศักดิ์ สารทรัพย์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ และที่ปรึกษากฎหมาย คลินิกยุติธรรม ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๗ ราย ดังนี้

         - เรื่อง สัญญาซื้อขาย      จำนวน ๑ ราย

        - เรื่อง ร่วมกันชิงทรัพย์     จำนวน ๑ ราย          

        - เรื่อง สัญญาเช่าซื้อ        จำนวน ๑ ราย     

        - เรื่อง คดียาเสพติด         จำนวน ๑ ราย

        - เรื่อง การยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้น      จำนวน ๑ ราย

        - เรื่อง การขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา   จำนวน ๒ ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด