สยจ.ขอนแก่น ร่วมงาน "หมอลำคาร์นิวัล ประจำปี 2562"

19 ส.ค. 2562 14:47 น. 115 ครั้ง

       เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายทวีศักดิ์ สารทรัพย์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดงาน “หมอลำคาร์นิวัล ประจำปี ๒๕๖๒” ณ สวนสาธารณะ  รัชดานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด