สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชน

19 ส.ค. 2562 16:06 น. 71 ครั้ง

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชน ดังนี้ 
- ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย คดีอาญา จำนวน ๑ ราย
- ยื่นขอรับค่าทดแทนแก่จำเลย ในคดีอาญา จำนวน ๑ ราย

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด