นิติวิทย์ฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ผู้บัญชาการศึกษา กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

19 ส.ค. 2562 18:47 น. 115 ครั้ง

            วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พลตำรวจโท อภิรัต นิยมการ ผู้บัญชาการศึกษา แทน ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และพันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ          โดย ผู้บัญชาการศึกษา กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุม ๑ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

          พิธีลงนามฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม และกิจกรรมทางวิชาการ รวมทั้งการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ หรือผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนผลงานทางวิชาการร่วมกัน และให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมกัน รวมทั้งให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะในด้านการศึกษา การวิจัย การพัฒนาบุคลากรตามระบบมาตรฐานสากล ตลอดจนให้การสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม การฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรกลางที่จำเป็น ต่อการปฏิบัติงานร่วมกัน อีกทั้งยังดำเนินการร่วมกันเพื่อจัดประชุมสัมมนา ประชุมวิชาการ ฝึกอบรมและกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ พัฒนาศักยภาพบุคลากร พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด