ผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

20 ส.ค. 2562 09:47 น. 273 ครั้ง

1) ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 

2) ด้านการสร้างความปลอดภัยในสังคม

 

3) ด้านการอำนวยความยุติธรรม