สยจ.สระแก้ว ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีผู้ปกครองใน จ.สระแก้ว ร้องขอสื่อมวลชนช่วยตรวจสอบกรณีบุตรสาวชั้น ป.5 ถูกครูทำโทษเกินกว่าเหตุ

20 ส.ค. 2562 17:45 น. 175 ครั้ง

               เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้วได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองเด็กนักเรียนหญิงรายหนึ่ง ระบุว่า บุตรหลานซึ่งเป็นนักเรียนหญิงชั้น ป.5 ในพื้นที่ ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โดยโรงเรียนอยู่ติดกับภูเขา ครูประจำชั้นได้ลงโทษเด็กด้วยการตีที่ก้นอย่างรุนแรง จนทางผู้ปกครองเด็กรู้สึกไม่พอใจกับการลงโทษดังกล่าว จึงร้องเรียนขอให้ผู้สื่อข่าวช่วยตรวจสอบ ภายหลังผู้ปกครองเด็กเดินทางไปที่โรงเรียนเพื่อสอบถามครูกรณีลงโทษเด็กดังกล่าว โดยครูได้บอกกับผู้ปกครองว่า อยากร้องเรียนที่ไหนก็ให้ร้องได้เลย ไม่มีใครสามารถเอาครูออกได้

               ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้มีการตรวจสอบโรงเรียนที่มีการร้องเรียน พบว่าโรงเรียนดังกล่าวอยู่ที่บ้านเขาเลื่อม ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว จึงพาเด็กเดินทางเข้าร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระแก้วในวันนี้ (19 ส.ค.) เนื่องจากสงสารบุตรหลาน เพราะบุตรหลานบอกว่า ถูกทำโทษด้วยการตีจำนวน 4 ที เพราะทำเวรไม่สะอาด โดยมี นายนันท์สถาพร พลายเถื่อน หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมฯ ประสานให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องไว้เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการดังนี้

  1. แจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายตาม พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดี อาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินคดี
  2. เจ้าหน้าที่ได้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและคำแนะนำด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหาย

ผลการให้ความช่วยเหลือ

               วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายถาวร กูลศิริ ยุติธรรมจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการแจ้งสิทธินายวิสุทธิ ทองลือ ลุงของนักเรียนหญิงชั้น ป.5 ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดี อาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินคดี ในกรณีดังกล่าวข้างต้นแล้ว

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด