โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางทักษะวิชาการ ปี 4 (DJOP Academic Skills Competition #4) "เยาวชนรุ่นใหม่ วิชาการก้าวไกล หัวใจจิตอาสา" รอบชิงชนะเลิศ

21 ส.ค. 2562 14:30 น. 223 ครั้ง

     วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชาต  จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางทักษะวิชาการ ปี 4 (DJOP Academic Skills Competition #4) "เยาวชนรุ่นใหม่ วิชาการก้าวไกล หัวใจจิตอาสา" รอบชิงชนะเลิศ    ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี   นางวัชริน  แม่นยำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ตลอดจนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วมพิธีเปิดด้วย

        โดยได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ การวาดภาพระบายสี, การเขียนเรียงความ,การวาดเส้นแรเงา, การคัดลายมือ, การกล่าวสุนทรพจน์, การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ, การแข่งขันหุ่นยนต์บีม และการแข่งขันการทำหนังสั้น ซึ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านวิชาการ ควบคู่กับการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็นผู้มีจิตอาสา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการสร้างเวทีในการแสดงออกซึ่งความสามารถ ของเด็กและเยาวชนในเชิงสร้างสรรค์ ทั้งนี้ในงานยังมีการแสดงดนตรีโฟร์คซอง โดยเยาวชน จากศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 4 ขอนแก่น มาร่วมบรรเลงบทเพลงอันไพเราะ ตลอดจนกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เทคนิคการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ” โดย 'ครูเงาะ' รสสุคนธ์  กองเกตุ นักพูดและแอ็คติ้งโค้ชชื่อดังของเมืองไทย ที่มาร่วมให้ความรู้และฝึกสอนเทคนิคการพูดแก่เด็กและเยาวชน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก 'คุณจอห์นสัน' เทวินธวิ์ คุณารัตนวัฒน์ พิธีกรและนักแสดง และ 'คุณเทอม' รุ่งรดิศ  รุ่งอมรวานิช พิธีกร ผู้ช่วยผู้กำกับ และพระเอกภาพยนตร์เรื่องคืนจันทร์แรม มาร่วมเป็นพิธีกรรับเชิญในการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิชาการในรอบชิงชนะเลิศอีกด้วย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ