การแถลงข่าวการแข่งขันชกมวยการกุศล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

21 ส.ค. 2562 16:13 น. 195 ครั้ง


วันที่ 20 ส.ค. 2562 เวลา 14.00 น. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ ได้จัดการแถลงข่าวการแข่งขันชกมวยการกุศล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน "ศึกท่อน้ำไทยลุมพินี TKO/ มวยไทยเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟต์" ภายใต้แนวคิด หนึ่งแรงใจจากท่าน สู่ล้านกำลังใจเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมส่งเด็กดีคืนสังคม” ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนสวัสดิการกรมพินิจฯ รวมทั้งมอบรายได้ส่วนหนึ่งให้กับองค์กรมูลนิธิสาธารณประโยชน์ โดยมีนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยนายสิระ เจนจาคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กรรมการมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน และประธานจัดการแข่งขัน ได้ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ นายสิระ เจนจาคะ ประธานในการแข่งขัน นางสาวชลลดา พรหมเดชไพบูลย์ ประธานมูลนิธิชลลดา และ รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานกรรมการสงเคราะห์ฯ สพ.ปทุมธานี ได้มอบเงินบริจาคเข้ากองทุนสวัสดิการฯกรมพินิจฯ ในการนี้รองอธิบดีกรมพินิจฯ ผู้บริหาร และข้าราชการ ในสังกัดกรมพินิจฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวด้วย ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 ซึ่งการแข่งขันชกมวยการกุศลดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ณ เวทีมวยลุมพินี รามอินทรา กรุงเทพมหานคร

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด