สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา (สชง.)

22 ส.ค. 2562 14:00 น. 5,564 ครั้ง


หากคุณตกเป็น "ผู้เสียหาย " หรือ "เหยื่อ หรือ "แพะ" ในคดีอาญา

คุณสามารถขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา (สชง.) กระทรวงยุติธรรม ได้

สอบถามเพิ่มเติมโทร สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77

#กระทรวงยุติธรรม #สชง #เหยื่อ #ผู้เสียหาย #แพะ #ช่วยเหลือทางการเงิน #คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด