ก.ยุติธรรม เน้นย้ำการประชาสัมพันธ์กองทุนยุติธรรม ผ่านช่องทางดิจิตอล Digital Marketing ๔.๐

22 ส.ค. 2562 14:52 น. 124 ครั้ง

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้อง ๒๐๓ (ชั้น ๒) โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเปิดงานแถลงข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์กองทุนยุติธรรม ผ่านช่องทางดิจิตอล ครั้งที่ ๒ (Digital Marketing ๔.๐) โดยมี นางสาวมยุรี จำจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรม พร้อมด้วยนักแสดงนำ รวมถึงบุคลากรในสังกัดกองทุนยุติธรรม และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมฯ

        รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า สำนักงานกองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้จัดทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์กองทุนยุติธรรม ผ่านช่องทางดิจิตอล (Digital Marketing ๔.๐) โดยจัดทำ ซีรีส์ซิทคอม กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนยุติธรรม ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม ให้สามารถรับรู้ข่าวสารภารกิจของกองทุนยุติธรรม เป็นไปอย่างกว้างขวางและทั่วถึง โดยมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและรวดเร็ว เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘

          โดยการจัดทำ ซีรี่ส์ซิทคอม กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือประชาชน เป็นการสื่อสารภาพลักษณ์ ภารกิจของกองทุนยุติธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ยากจนทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วของประเทศไทย เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน โดยกองทุนยุติธรรมจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ในเรื่องของเงินประกัน ตั้งแต่ชั้นสอบสวนจนคดีถึงที่สุด ภายใต้พันธกิจ “กองทุนยุติธรรมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ เดือดร้อน ไม่ได้รับความเป็นธรรม เพื่อให้เข้าถึงความยุติธรรม ตามกฎหมาย และพัฒนาสู่มาตรฐานสากล” ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารติดตามชม “ซีรี่ส์ซิทคอม กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือประชาชน” เพื่อนำเสนอความรู้เรื่องกฎหมาย ที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสนุกสนานและง่ายดาย ออกอากาศทางช่อง ๙ เอ็มคอตเอชดี (MCOT HD) ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๕๖-๐๙.๐๑ น.

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด