นิติวิทย์ฯ ร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

23 ส.ค. 2562 17:26 น. 159 ครั้ง

วันที่ ๒๒ สิงหาคม 2562 พันตำรวจโท วรรณพงษ์  คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พันตำรวจโท ไพศิษฎ์  สังคหะพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นายโกมล  พรมเพ็ง รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด