นักศึกษาแพทย์ ศูนย์การแพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องศพ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

26 ส.ค. 2562 14:36 น. 310 ครั้ง

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 และอาจารย์ ศูนย์การแพทยศาสตร์ ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 33 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องศพ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานเลขานุการกรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เล็งเห็นว่า การศึกษาดูงานของนักศึกษาแพทย์ฯ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ และเป็นการเผยแพร่ภารกิจและองค์ความรู้ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ต่อสาธารณะต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด