นิติวิทย์ฯ ให้ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์แก่เครือข่ายยุติธรรม จากโรงเรียนสุไหงโก-ลก

26 ส.ค. 2562 14:37 น. 150 ครั้ง

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค) กองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียน โครงการเยาวชนเครือข่ายยุติธรรม จากโรงเรียนสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ในการเข้าเยี่ยมชมลักษณะการทำงาน เรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงาน และการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์  ณ สำนักงานกลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค) ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมี นางขนิษฐา วัฒนพันธ์พิทักษ์ นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ เป็นวิทยากรให้การบรรยาย การปฏิบัติงานของกลุ่มงานและสาธิตการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบคราบต้องสงสัย และการตรวจสอบสารประกอบวัตถุระเบิดเบื้องต้น เพื่อสร้างความเข้าใจงานด้านนิติวิทยาศาสตร์

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด