รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

28 ส.ค. 2562 09:45 น. 176 ครั้ง

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายวีรวัฒน์  เต็งอำนวย  รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่ อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2562 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูในสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. รวมจำนวน 300 คน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุริยเดว  ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) บรรยายในหัวข้อการให้คำปรึกษาวัยรุ่น ครูหัวใจพลังบวก และการพัฒนาศักยภาพวัยรุ่นและเยาวชนด้วยพลังบวก เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพวัยรุ่นและเยาวชนไปเสริมสร้างพลังบวกในการป้องกันยาเสพติด และขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันการอาชีวศึกษาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ณ โรงแรม ดิ เ อมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ